Gluosnis ir vaikai

Apsišvietus Agfa Photo Vista Plus juosta ir miegas per gluosnį.


@KADRUKADRAS

PASEK MUS